น้ำมันงาม้อน สกัดเย็น 100% ขนาด 250ml.

299 ฿

Cold Press Perilla Oil

ขนาด 250 มิลลิกรัม

 

 

 

 

หมวดหมู่:

รายละเอียด

น้ำมันงาม้อน

มี Omega 3 , 6 ,  9
–  ป้องกันโรคหัวใจ
–  ป้องกันโรคมะเร็ง
–  ระงับยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้
– ต่อต้านอนุมูลอิสระ
อาจเกิดไขและตะกอนได้ตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์เมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำ

Perilla Oil
Contain with Omega3,6,9
–   Prevent Heart Disease
–  Prevent Cancer
–  Suspend the agents creating allergy.
– Anti oxidant
Naturally The product could become wax and sediment in low temperature.