ติดต่อเรา

โรงงาน  เลขที่ 71/2 หมู่ 12 ตำบล สบเปิง  อำเภอ  แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50330

สำนักงาน เลขที่64 หมู่ที่ 12 ตำบล สบเปิง  อำเภอ  แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50330

เบอร์โทร ติดต่อ 083-7713597 ,053995332     แฟกซ์  053 – 995265  :

E-Mail   paul@paultrading.com, purchase@paultrading.com

https://www.facebook.com/paulfood.co/inbox/

Line ID : paultrading, purchasepaul

แผนที่